ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

25670202 02

25670202 05

25670202 07

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร/ดูรายละเอียด