ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศ

ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

25670202 03

25670202 06

25670202 08

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร/ดูรายละเอียด